Tilbage

Nedenstående retningslinier er for at tage mest muligt hensyn til hinanden:

Mobiltelefoner skal være slukket.

Der er tavshedspligt om, hvad der siges og gøres i gruppen.

Der gives ikke uopfordret gode råd til hinanden.

Lad andre tale ud - tal en ad gangen.

Vær lyttende og opmærksom når en deltager taler.Spørg hinanden om det er OK at stille spørgsmål.

Spørg ikke til hinandens "problematikker", når I mødes udenfor gruppen.

Det er vigtigt at vise hinanden gensidig respekt, så ingen føler sig forkert.

Alt hvad vi hver især føler og oplever, er OK. 

Husk at melde afbud   tlf. 25 67 82 70   hvis du er forhindret i at komme.

Retningslinier for gruppeterapi
www.dansmedlivet.dk
E-mail: lea@riboe.net
Telefontid alle hverdage
ml. 1700 - 1800
Tlf. 25 67 82 70